Funktionen hos kylarlocket i aluminium

- 2021-10-20-


Huvudfunktionen hosaluminiumkylarlockär att släppa ut överskott av vatten eller tryck när kylsystemet expanderar på grund av ökningen av temperatur och tryck; det rinner in i hjälpentank, och när kylsystemets temperatur är låg, öppnas hjälptanken igen genomaluminiumkylarlock. Vattnet sugs tillbaka in i kylsystemet, så att det kan hålla kylsystemets vattenvolym utan vattenbrist när temperaturen är hög eller låg.

Den andra är att kylarlocket i aluminium har ett fast tryckvärde. Vattnet är inte lätt att koka under högt tryck. Det är lätt att koka under lågt tryck. Kokning kommer att producera luft. Därför kan kylarlocket i aluminium upprätthålla ett konstant tryck i systemet och använda högt tryck för att få det att koka. Öka uppvärmningseffektiviteten, och syftet med radiatorn med tryck är att förhindra att vattnet kokar, så att det kan avleda värmen mer effektivt.