Funktion och tillämpning av oljekylare eftermarknad

- 2021-10-14-

1. Eftersom oljan har värmeledningsförmåga och kontinuerligt flyter och cirkulerar i motorn har oljekylarens eftermarknad en kylande effekt på motorns vevhus, koppling, ventilaggregat etc. Även i en vattenkyld motor är de enda delarna som kan kylas med vatten är cylinderhuvudet och cylinderväggen, och andra delar behöver fortfarande kylas av oljekylare.
2. Huvudmaterialet på vår oljekylare eftermarknad inkluderar metallmaterial som aluminium, koppar, rostfritt stål, gjutgods etc. Efter svetsning eller montering ansluts den varma sidokanalen och den kalla sidokanalen för att bilda en komplett värmeväxlare.
3.Oljekylarens eftermarknad används endast för kylning av smörjolja eller eldningsolja för fordon, konstruktionsmaskiner, fartyg, etc. Den heta sidan av produkten är smörjolja eller bränsle, och den kalla sidan kan vara kylvatten eller luft. När fordonet är i drift är smörjoljan i de stora smörjsystemen beroende av oljepumpens kraft, passerar genom oljekylarens heta sidopassage och överför värme till oljekylarens kalla sida medan kylvattnet eller kall luft passerar genom den kalla sidopassagen av oljekylaren. Värmen tas bort för att realisera värmeutbytet mellan de kalla och heta vätskorna för att säkerställa att smörjoljan har den lämpligaste arbetstemperaturen. Inklusive kylning av motorsmörjolja, smörjolja för automatväxellåda, smörjolja för servostyrning etc.