Vad kännetecknar aluminiumrör?

- 2021-10-13-

Aluminiumrör är ett slags höghållfast hårt aluminium, som kan förstärkas genom värmebehandling. Den har måttlig plasticitet under glödgning, fräsch släckning och varma förhållanden. Den har bra punktsvetsning. Aluminiumröret har en tendens att bilda intergranulära sprickor när gassvetsning och argonbågsvetsning används; Aluminiumrörets bearbetbarhet efter släckning och kallhärdning är fortfarande bra, men det är inte bra i glödgat tillstånd. Korrosionsbeständigheten är inte hög och anodiserings- och målningsmetoder används ofta, eller så är ytan belagd med aluminiumskikt för att förbättra korrosionsbeständigheten. Det kan också användas som formmaterial.


Fördelar med aluminiumrör: För det första, den svetstekniska fördelen: den tunnväggiga koppar-aluminiumrörssvetstekniken som är lämplig för industrialiserad produktion är känd som ett problem i världsklass, och det är nyckeltekniken för att ersätta koppar med aluminium för att ansluta rör för luft balsam.


Den andra är fördelarna med livslängden: ur aluminiumrörets inre vägg, eftersom köldmediet inte innehåller fukt, korroderar inte innerväggen i koppar-aluminium-anslutningsröret.


Den tredje är den energibesparande fördelen: ju lägre värmeöverföringseffektiviteten för anslutningsrörledningen mellan inomhusenheten och utomhusenheten i luftkonditioneringen är, desto mer energibesparande, eller med andra ord, desto bättre värmeisoleringseffekt, desto mer energibesparande.För det fjärde, utmärkt böjningsprestanda, lätt att installera och flytta.