Vad ska jag göra om aluminiumet är rostigt?

- 2021-09-28-

Du kan använda betning för att ta bort rost. När man använder betning för att ta bort rost måste den rostiga profilen vara avfettande. Oljan ska rengöras så att rosten kan tas bort. Betnings- och rostborttagningsoperationen är relativt enkel, substratgnidningsförlusten är liten och ytan på den avrostade profilen är hälften. Ljust tillstånd, kan vara direkt färgad eller ytoxiderad.

Användningen av betning för att avlägsna rost kan orsaka skador på profilen. Därför bör användaren, för att minska skadorna på profilen, ta hand om profilen vid användning av aluminiumprofilen, och ytan ska inte repas och området ska vara torrt och ventilerat.