Hur förhindrar man skador på bilens kylare?

- 2021-09-17-

1. Byt ut kylarslangen vart tredje år eller 36 000 miles. Eftersom slangar är gummerade och kommer att torka ut och gå sönder med tiden, bör deras körsträcka inte överstiga 50 000 miles.


2. Kontrollera regelbundet kylvätskenivån. Om vätskenivån sjunker avsevärt mellan de två besiktningarna kan det finnas en läcka i bilens vattentank. Det är viktigt att vara uppmärksam, eftersom långsamma läckor kan vara svåra att upptäcka.


3. Spola kylvätskan var 25 000 mil för att avlägsna eventuella föroreningar från kylaren och dess slangar. Tjänsten reglerar också kylsystemet för att förhindra rostning av komponenterna och tillåta dem att fungera med högsta prestanda under hela deras livscykel.