Klimatkondensatorns roll

- 2021-08-31-

Klimatkondensorns arbetsprocess är följande: kylmediet kokar vid trycktemperaturen, som är lägre än temperaturen på föremålet eller vätskan som ska kylas. Kompressorn suger kontinuerligt ångan som genereras i förångaren, komprimerar den till kondenseringstrycket och skickar den sedan till kondensorn, där den kyls ned och kondenseras till en vätska under tryck, och värmen frigörs under kylning och kondensering av kylmediet överförs till kylningen För mediet (vanligtvis luft som används i datorrums luftkonditionering) måste kondenstemperaturen som motsvarar kondenseringstrycket vara högre än kylmediets temperatur, och den kondenserade vätskan kommer in i förångaren genom expansionen ventil eller andra strypelement.

Under hela cykeln spelar kompressorn en roll för att komprimera och transportera köldmediumånga och orsaka lågt tryck i förångaren och högt tryck i kondensorn. Det är hjärtat i hela systemet; gasreglaget stänger ner kylmediet. Agerar på tryck och reglerar flödet av köldmedium som kommer in i förångaren; förångaren är en anordning som matar ut kall energi, och köldmediet absorberar värmen från föremålet som ska kylas i förångaren, för att uppnå syftet att producera kall energi.