Varför använder turbo motorkylare?

- 2021-08-25-

Detta är faktiskt relaterat till luftens kvalitet och temperatur. Eftersom temperaturen i luften efter turboladdning kommer att öka på grund av kompression är detta en grundläggande fysisk princip, och alla typer av luftkonditioneringsanläggningar använder nu denna princip.

I allmänhet måste värdet på gasens stigande temperatur efter trycksättning ses i enlighet med turboladdarens arbetstillstånd. Generellt gäller att ju högre hastigheten är, desto högre är trycket för trycksättningen och desto högre stigande temperatur. Detta är data från år till år. Men för närvarande stiger det i allmänhet med cirka 40 till 60 grader. Tillsammans med luftens ursprungliga temperatur läcker den trycksatta gasen ut och kan lätt bränna människor.
Fördelen med att installera en laddluftkylare är att man kan öppna ett luftintag i motorrummet för att leda bort lågtemperaturluften och slå i laddluftkylaren för att svalna.