Det automatiska kylsystemet

- 2021-08-20-

Det mesta av energin i bensin (cirka 70%) omvandlas till värme, och att avleda denna värme är uppgiften för bilens kylsystem. Faktum är att en bil som kör på en motorväg, värmen som tappas av kylsystemet är tillräckligt för att värma två vanliga hus! Om motorn blir kall kommer det att påskynda slitage på komponenter, vilket minskar motorns effektivitet och släpper ut mer föroreningar.

Därför är en annan viktig funktion hos kylsystemet att värma upp motorn så snabbt som möjligt och hålla den vid en konstant temperatur. Bränslet brinner kontinuerligt i bilmotorn. Det mesta av värmen som genereras i förbränningsprocessen släpps ut från avgassystemet, men en del av värmen stannar kvar i motorn, vilket gör att den värms upp. När temperaturen på kylvätskan är ca 93°C når motorn sitt bästa drifttillstånd. Vid denna temperatur: temperaturen i förbränningskammaren är tillräcklig för att helt förånga bränslet, så att det bättre kan bränna bränslet och minska gasutsläppen. Om smörjoljan som används för att smörja motorn är tunnare och har en lägre viskositet, kan motordelarna fungera mer flexibelt, och energin som förbrukas av motorn i processen att rotera runt sina egna delar kommer också att minska, och metalldelarna kommer att vara mindre benägna att bära.