Vanliga problem med bilens kylsystem

- 2021-08-18-

1. Motorn är överhettad
Bubblor: Luften i frostskyddsvätskan producerar många bubblor under omrörningen av vattenpumpen, vilket kommer att hindra värmeavledningen av vattenmantelväggen.
Skala: Kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet kommer långsamt att bilda skala efter en viss hög temperatur, vilket kraftigt minskar värmeavledningskapaciteten. Samtidigt blockeras vattenkanalerna och rörledningarna delvis och frostskyddsvätskan flyter inte normalt.
Risk: Motordelarna expanderar på grund av värme, förstör det normala passformsspelet, påverkar cylinderuppblåsningen, minskar effekten och minskar oljans smörjeffekt.


2. Korrosion och läckage
Etylenglykol är mycket frätande för vattentanken. Med misslyckande av flytande konserveringsmedel. Korrosion på kylare, vattenmantel, vattenpump, rörledning och andra delar.