Vad är orsaken till bilradiatorns höga temperatur?

- 2021-08-11-

Orsaker till hög bilvattentemperatur:

1. Otillräcklig kylvätska:Långvarig vattencirkulation när motorn arbetar kommer att orsaka att kylvätskan i motorkylsystemet långsamt tappar, vilket leder till vattenbrist i vattentanken. Om ägaren inte kontrollerar och tar reda på och lägger till kylvätska i tid kommer det lätt att leda till att motorns vattentemperatur blir för hög.


2. Radiator läcker:Trasig eller lös anslutning av vattentanken ansluten till vattenledningen kommer att orsaka vattenläckage. Vid denna tidpunkt kommer vattencirkulationen att blockeras, och om det är allvarligt kommer det att få motorn att "koka";

3. Kylfläktfel:Kylfläkten är skadad eller tråden är kortsluten, vilket gör att fläkten fungerar eller kylfläkten roterar långsamt, vilket gör att motorns värme inte kan försvinna och motorns vattentemperatur stiger naturligt ;

4. Termostatfel:Termostaten är en enhet som styr kylvätskans flödesbana. När den väl fastnar eller misslyckas påverkas storleken på motorns cirkulation och motorns värme kan inte effektivt avlägsnas.

5. Vattenpumpfel:Efter att vattenpumpen misslyckats kan motorns värmeledningsvatten inte cirkuleras och uppdateras i tid, så vattentemperaturen kommer att stiga snabbt efter att motorn startats, och varningslampan för vattentemperatur på instrumentbrädan i bilen kommer också att lysa .