Vad är en automatisk radiator?

- 2021-07-22-

Hur fungerar den automatiska radiatorn?
Motorn i ett fordon förbränner bränsle och genererar energi från dess många rörliga delar för att förse den med nödvändig kraft. Denna typ av kraft och rörelse kommer att generera mycket värme i hela motorn. Denna värme måste tas bort från motorn under drift för att undvika överhettning, vilket kan orsaka allvarliga skador.
Radiatorn hjälper till att eliminera överskottsvärme från motorn. Det är en del av motorkylsystemet, som också innehåller flytande kylvätska, slangar för cirkulation av kylvätskan, en fläkt och en termostat för att övervaka kylvätskans temperatur. Kylvätskan passerar genom slangen från kylaren, absorberar överflödig motorvärme genom motorn och återgår sedan till kylaren.
När den återvänder till kylaren, när den heta vätskan passerar igenom, släpper de tunna metallfenorna värmen från kylvätskan till uteluften. Kall luft strömmar in i kylaren genom bilens galler för att slutföra denna process. När bilen står stilla, som tomgång i trafik, blåser systemets fläkt ut luft för att minska temperaturen på det uppvärmda kylvätskan och blåsa ut den heta luften utanför bilen.
När kylvätskan passerar genom kylaren återcirkuleras den genom motorn. Denna värmeväxlingscykel är kontinuerlig för att bibehålla den optimala driftstemperaturen och förhindra att motorn överhettas.