Vilken funktion har autokondensorn?

- 2021-07-19-

Köldmediet i gasformigt tillstånd kondenseras eller kondenseras i kondensorn. När köldmediet kommer in i kondensorn är det nästan 100% ånga, och när det lämnar kondensorn är det inte 100% vätska. Det beror på att endast en viss mängd värmeenergi ges. Södra kondensorn släpps ut inom en viss tid. Därför lämnar en liten mängd köldmedium kondensorn i ett gasformigt tillstånd, men eftersom nästa steg är en vätskemottagare påverkar inte kylmedlets tillstånd systemets funktion. Jämfört med motorkylvätskekylaren har kondensorn högre tryck än motorkylvätskans kylare. När du installerar kondensorn, var uppmärksam på att köldmediet som släpps ut från kompressorn måste komma in från kondensorns övre ände, och dess utlopp måste vara under, annars kommer det att orsaka att trycket i kylsystemet stiger, vilket leder till risk för kondensorn spricker.