Klassificering av aluminiumkondensor

- 2021-07-14-

Kondensorn är värmeavledningsanordningen i luftkonditioneringsapparaten, som släpper ut kylmediets värme i kompressorns komprimeringsprocess till fordonets yttre utrymme, så att högtemperaturen och högtrycksgasen från kompressorn blir en medeltemperatur och hög tryckvätska.

Bland luftkonditioneringarna, beroende på vilken typ av kondens, de kan delas in i två typer: vattenkylda och luftkylda. Enligt användningsändamålet kan de delas in i två typer: enkelkylning och kylning och uppvärmning.

Aluminiumkondensorer kan delas in i tre kategorier: vattenkylda, luftkylda och förångande enligt deras olika kylmedia.