Harmonica aluminiumrör

- 2021-07-07-

Harmonica aluminiumrör består av ett plant rör och flera flödeskanaler öppnade i det plana röret. Löparen är fylld med kylmedium under användning. Eftersom den inre flödeskanalen i munspelets aluminiumrör är specialformad är flödesområdet liten och värmeutbyteseffektiviteten låg, vilket minskar användningen av munspelets specialformade rör .

Harmonica-rör i allmänhet tillverkade av aluminium. Det plana röret är långt och har en flödeskanal, vilket resulterar i otillräcklig styvhet och dålig mekanisk stabilitet hos munspelets aluminiumrör. Solenergianvändningssystemet kännetecknas av ett stort område och höga krav på komponenternas styvhet och mekaniska stabilitet. Detta begränsar avsevärt användningen av munspel i aluminium.

Syftet med munspelstuben är att tillhandahålla ett munspelformat aluminiumrör med ett stort värmeväxlingsområde för värmeavledning. Harmonikorrörets vägg är försedd med ett flertal jämnt fördelade tandspår, vilket ökar rörets inre yta och avsevärt ökar flödesområdet mellan rörets inre vägg och kylmediet, varigenom utbytesområdet för själva värmeröret. , Det är till hjälp att förbättra värmeutbyteseffektiviteten.