Vad är intercooler?

- 2021-06-25-

Intercooler

Det finns många delar inuti bilen, och intercoolern är en av dem.
Eftersom intercoolern faktiskt är ett turboladdat tillbehör, är dess funktion att minska temperaturen på högtemperaturluften efter boostet, för att minska motorns värmebelastning, öka insugsluftvolymen och sedan öka effekten av motor. Mellankylaren är i allmänhet tillverkad av aluminiumlegeringsmaterial. Enligt olika kylmedier kan vanliga intercoolers delas in i två typer: luftkylda och vattenkylda.
Temperaturen på avgaserna som släpps ut av motorn är mycket hög och värmeledningen genom kompressorn kommer att öka temperaturen på insugsluften. Dessutom kommer luftens densitet att öka under komprimeringsprocessen, vilket oundvikligen kommer att leda till en ökning av lufttemperaturen, vilket därigenom påverkar motorns laddningseffektivitet. Om du vill förbättra laddningseffektiviteten måste du sänka inloppstemperaturen.

Om den okylda överladdade luften kommer in i förbränningskammaren, förutom att den påverkar motorns laddningseffektivitet, kommer den också lätt att orsaka att motorns förbränningstemperatur blir för hög, vilket orsakar funktionsstörningar som knackning, och ökar halten av kväveoxider i motorns avgas.

För att lösa de negativa effekter som orsakas av ökningen av lufttemperaturen efter överladdning är det nödvändigt att installera en intercooler för att sänka inloppstemperaturen.