Vad ska jag göra om sprickor uppstår på ytan av aluminiumröret

- 2021-06-21-

(1): Aluminiumrörets extruderingskoefficient är för hög, extruderingstemperaturen är för hög (de tre temperaturerna i stången, pipan och munstycket) och extruderingshastigheten är för snabb.

(2): Klämkraften är instabil, hög och låg, eller hastighetsskillnaden mellan flera hastighetsjusteringar är uppenbar och hastigheten ändras plötsligt vid växling.

(3): När aluminiumlegeringsprofilen extruderas pressas huvudänden (stansning) för snabbt, svansänden går fort eller saktar inte ner och mängden aluminium i dödzonen infiltreras.

(4): Stångens kvalitet är dålig, stångens insida är bränd, kristallkornet är löst. Tianjin 6061 aluminiumrör, övertrycket (V3 aluminium) är för tunt.

(5): Flödeshastighetsförhållandet för strängsprutningsmunstycket är allvarligt ute av justering. Design och tillverkning är orimligt.