Hur väljer man kylmaterialet?

- 2021-04-20-

I själva verket kan denna fråga också ställas så här: Vilken typ av material har bättre prestanda för bilradiatorer? För att svara på denna fråga måste vi först förstå vilka faktorer som påverkar bilradiatorernas prestanda?

 

Ur perspektivet med nuvarande tekniska medel är de mest använda materialen koppar och aluminium, som har goda prestanda inom värmeavledning och svetsning, och är nu de vanligaste fordonsradiatormaterialen. Nanjing Majestic Company är en tillverkare som specialiserat sig på produktion av bilradiatorer och publicerar regelbundet tekniska artiklar relaterade till bilradiatorer. Fortsätt att uppmärksamma vår webbplats.