Introduktion till oljekylare för bilutrustning

- 2022-09-16-

Introduktion till oljekylare för bilutrustning

En oljekylare är en typ av kylare som använder olja som kylvätska. Eftersom oljan kyler föremålet i fråga absorberar den värmen. Den passerar sedan genom en kylare och tillbaka till det varma föremålet. Detta är en kontinuerlig cykel som erbjuder en jämn kylhastighet för ditt föremål.

Den används vanligtvis på högpresterande motorer som inte kan eller inte kan kylas med vatten. Ofta är ett oljecirkulationssystem som används för smörjning anpassat för att tillåta detta kylsystem att äga rum. Det kräver en större oljekapacitet och ett större flöde genom oljepumpen, tillsammans med en olje-luftkylare.