Intercoolerns arbetsprincip och funktion

- 2022-09-09-

Om bilens intercoolers roll:

1. Förbättra motoreffekten. Den lägre temperaturen för insugningsluften ökar motorns laddningseffektivitet, vilket förbättrar motoreffekten.
2. Minska motorns bränsleförbrukning. Den förbättrade laddningseffektiviteten hos motorn gör att varje droppe bränsle bildar en bra brandfarlig blandning med luften, och varje droppe bränsle förbränns helt.
3. Minska risken för motordeflagrering. Hög temperatur och högt tryck luft och bränsle bildar en hög temperatur och högt tryck brännbar gasblandning, som är benägen att deflagrera i motorcylindern. En sänkning av insugningsluftens temperatur kan effektivt dämpa motorns knackningar. Detonation kan orsaka onormala motorvibrationer och skada motortillbehör.
4. Bättre anpassa sig till arbetsmiljön på hög höjd. Syrehalten på hög höjd är låg och laddningseffektiviteten förbättras, så att motoreffekten kan matas ut kontinuerligt.

Intercoolern fungerar i allmänhet tillsammans med gaskompressorn. Temperaturen på insugningsluften för den naturligt aspirerade motorn är vanligtvis inte för hög, och temperaturen på gasen som komprimeras av kompressorn är mycket hög. Speciellt avgasturboladdaren, dess kraft kommer från avgasutsläppen, och avgastemperaturen är extremt hög, så att temperaturen på turboladdarkroppen också är extremt hög, och lufttemperaturen som passerar genom avgasturboladdaren är naturligtvis högre . För överladdade motorer är laddluftkylaren en mekanism som måste finnas.