Klassificering av aluminiumfolie

- 2022-09-05-

Klassificeringen av aluminiumfolie:


1. Beroende på tjockleksskillnaden kan aluminiumfolie delas in i tunga folie, medium gauge folie och lätt gauge folie.

2.Aluminiumfolie kan delas in i rullaluminiumfolie och plåtaluminiumfolie enligt form. De flesta av de djupförädlade råvarorna av aluminiumfolie levereras i rullar, och endast ett fåtal hantverksförpackningar använder plåtaluminiumfolie.
3.Aluminiumfolie kan delas in i hårdfolie, halvhård folie och mjuk folie enligt tillståndet.
4.Aluminiumfolie kan delas upp i en sida slät aluminiumfolie och två sidor slät aluminiumfolie enligt yttillståndet.
5. Enligt bearbetningsstatus kan aluminiumfolie delas in i vanlig folie, präglad folie, kompositfolie, belagd folie, färgad aluminiumfolie och tryckt aluminiumfolie.