Jämförelsen av radiatorer av koppar och aluminium

- 2022-08-12-

Det finns mycket debatt om huruvida en koppar- eller en aluminiumradiator kommer att kyla bättre. Det finns för- och nackdelar med varje material. Det är vetenskapligt bevisat att koppar faktiskt överför värme bättre än aluminium. Det är lättare att reparera i de flesta fall än aluminium och fram till de senaste åren var det mycket billigare. Nackdelarna med en kopparradiator är viktskillnaden (aluminium är mycket lättare) och lödfogarna som håller ihop den. Lödet som fäster rören vid fenorna överför inte värme lika snabbt som koppar och saktar ner värmeöverföringen. Förekomsten av lod där rören löds in i samlingsrören är också den främsta orsaken till det som kallas "lödblomning". Jag är säker på att ni alla har tittat in i en radiator någon gång och observerat de vita resterna som växer runt rören. Denna tillväxt är resultatet av kemiska reaktioner från olika metaller (mässingsrör, kopparrör, bly/tennlod) och kalk och andra kemikalier i vatten/frostskyddsblandningen. På 1990-talet började vissa tillverkare använda en process som kallas "Copubraze" som eliminerade lodet mellan rören och samlingsrören. Rören löddes istället för lödda vilket förhindrade problemet med lödblomning och skapade också en bättre gjord kärna. Denna process var dock dyrare och de flesta tillverkare föredrog aluminium ändå på grund av viktbesparingarna. Tillverkare av kopparkärnor började också använda mindre och tunnare rör för att bryta ner kylvätskan i mindre mängder för att ytterligare förbättra kylningen. Mindre rör täpptes till mycket lättare, särskilt när fordonsägaren inte höll sig till rekommenderade kylsystemsspolningsintervaller. De använde också tunnare material för att minska vikten och förbättra värmeöverföringen, men livslängden blev lidande.

Aluminiumradiatorer är svetsade eller "aluminiumlödda" och den färdiga delen är 100 % aluminium. Detta eliminerar de olika metaller och lödblomningsproblem som påverkar kopparradiatorer. Aluminiumradiatorer kan också använda bredare rör som skapar mer ytkontaktyta från rören till fenorna och hjälper till att avleda värmen snabbare. De flesta aluminiumradiatorer använder 1â breda rör och vissa tillverkare som Griffin erbjuder 1,25â och 1,5â rör också. Traditionella kopparradiatorer använder vanligtvis ½â rör, så en 4-rads kopparradiator har något mindre fenkontaktyta än en 2-radig aluminiumkärna med 1â rör när du tar hänsyn till förlusten av kontaktyta vid de böjda ändarna av rören. De flesta OEM-kopparradiatorer byggdes med rören på 9/16â centra från varandra. Alla aluminiumkärnor är byggda med rören på 7/16â eller 3/8â center vilket skapar en tätare och effektivare kärna än en vanlig kopparkärna. Han berättar generellt för kunderna att en högeffektiv (rör på 7/16â eller närmare centra) kopparfyrarad kyler samma sak som en aluminiumkärna med två rader 1â-rör. Om det krävs mer kylning från kylaren än vad någon av dessa konstruktioner ger, är en aluminiumkärna med två rader på 1,25 den tjockaste som rekommenderas för gatuapplikationer. Något tjockare än så och du kan ha problem med att dra luft genom kärnan vid låga hastigheter eller vid ett stoppljus.

Aluminium erbjuder fördelen med cirka 30 % till 40 % mindre vikt. För en racerförare är detta en stor fördel jämfört med koppar. Aluminium kan också poleras ut till en spegelliknande finish för dem som är intresserade av showens utseende. Ingen av dem har någon fördel när det gäller korrosion. Om den lämnas oskyddad kommer en kopparradiatorkärna att bli grön och försämras snabbt, särskilt i en fuktig miljö. Därför har kopparradiatorer alltid målats, oftast svarta. Aluminium kommer att oxidera om det inte skyddas från elementen.