Varför rekommenderar automatiska luftkonditioneringsapparater användning av radiatorrör av aluminium?

- 2022-07-29-

Vad är anledningen till användningen av radiatoraluminiumrör i luftkonditioneringsapparater för bilar?

1 Ur strukturell synvinkel: kopparröret i den traditionella radiatorn är en cirkulär struktur, medan diffusorns aluminiumrör antar en porös struktur, så kontaktytan för diffusorns aluminiumrör är mycket större än den hos diffusorn. kopparrör, men området är mindre. Därför är värmeavledningskapaciteten starkare, och köldmedieförbrukningen kan minskas med 70%, vilket är mer lämpligt för bilens kompakta struktur, och värmeväxlingseffektiviteten kommer att förbättras avsevärt under optimeringen av EC-motorn.
2. Brusreducering. Den högeffektiva elektromagneten som består av diffusorns aluminiumrör, i kombination med FC-motorn, kan minska bruset med 50 %. Därför kräver många länder i princip användningen av kylarrör i aluminium för luftkonditioneringsapparater för bilar. Jämfört med solenoiderna gjorda av kopparrör som används i traditionella kylskåp, är fördelarna med aluminiumrör för diffusorer mer uppenbara.