Funktionsprincip för bilradiator

- 2022-07-29-

Funktionsprincip för bilradiator


Funktionen hos bilkylare är främst att kyla motorn och säkerställa en stabil drift av fordonet under körning, så kylaren är mycket viktig för fordonet.

Bilradiatorer är generellt indelade i två typer: vattenkylning och luftkylning. Som namnet antyder är luftkylning för att uppnå effekten av värmeavledning genom flödet av kall luft. Den luftkylda kylaren har i allmänhet en tät kylflänsstruktur i skalet, vilket kan hjälpa värmeledning och hålla motortemperaturen på en låg nivå. Den vattenkylda radiatorn tar bort värme genom kylvätskeflödet. Vattenpumpen pumpar kylvätskan in i kylaren och använder sedan rinnande vind och fläkt för att kyla kylvätskan för att uppnå kyleffekten.