Motorns kylares funktion och arbetsprincip

- 2022-07-27-


Motorns kylare, även känd som motorns vattentank, är en nyckelkomponent i det vattenkylda motorns kylsystem. Motorn kyls av forcerad vattencirkulation, vilket är en värmeväxlingsanordning som säkerställer motorns kontinuerliga drift inom det normala temperaturområdet. Låt oss introducera motorkylarens roll och motorkylarens arbetsprincip.

 

Motorns kylares roll, arbetsprincipen för motorns kylare

 

Radiatorn fungerar genom att använda värmeenergin som går förlorad av kylvätskan. För att säkerställa rätt temperatur på förbränningsmotorn är värmeförlusten i kylvattnet oumbärlig. I allmänhet används vattenpumpen som drivs av motorn för att tvinga fram cirkulationen av kylvatten i alla delar av motorn. Enheten som absorberar värmen som genereras av motorn och avleder den i luften är kylaren.

 

Motorns kylares roll, arbetsprincipen för motorkylaren-Basic Performance

 

Radiatorns grundläggande prestanda kännetecknas av olika temperaturer och värmer före och efter värmeväxlingen mellan luften i lågtemperaturvätskan och vattnet i högtemperaturvätskan. Den bestäms av temperaturen på luften och vattnet vid radiatorns inlopp, radiatorns hela värmeavledningsyta, värmeöverföringshastigheten, luftens temperatur efter värmeabsorption när varje vätska (luft, vatten) tar emot värme , vattnets temperatur efter värmeavgivning och vattnets temperatur. Den bestäms av mängden värme som frigörs (mängden värme som absorberas av luften). Huruvida värmeavgivningen överensstämmer med den önskade måltemperaturen är grunden för att bestämma kylflänsens grundläggande prestanda.

 

Hög lufthastighet och flöde genom kylaren för att förbättra värmeavledningskapaciteten hos kylaren och kyla motortillbehör. Stäng vatteninloppet för att förhindra stänk under svalkande natt; släpp ut vattenångan i kylsystemet (ångutloppsrör) för att minska trycket; balansera trycket i kylsystemet och öka trycket.