Dagligt underhåll av auto intercooler

- 2021-11-05-

1. Extern rengöring:
Eftersom den automatiska intercoolern är installerad framtill på bilen kan det finnas skräp som slam, löv etc. som blockerar intercoolerns strålningsfena, så den bör rengöras regelbundet. Vid rengöring kan du använda en lågtrycksvattenpistol i en vinkel vinkelrät mot intercoolerns plan och skölja långsamt uppifrån och ner eller nedifrån och upp. Spola aldrig snett för att förhindra skador på intercoolern.

2. Invändig rengöring och inspektion:
Oljeslam är ofta fäst vid de inre rören i den automatiska intercoolern. Smuts som tandkött gör inte bara luftflödeskanalen smalare, utan minskar också kylnings- och värmeväxlingskapaciteten. Av denna anledning är också underhåll och rengöring nödvändiga. Generellt bör intercoolerns insida rengöras och inspekteras varje år eller när motorn ses över och vattentanken rengörs.