Huvudpunkter för installation av automatisk intercooler

- 2021-11-04-

1.Frontmonterad intercooler
Vanligtvis installerad på insidan av den främre stötfångaren, det vill säga att framsidan av kondensorn är lägre. Bland de luftkylda mellankylarna har den frontmonterade laddluftkylaren den bästa värmeavledningseffekten.

2.Toppmonterad intercooler
Vanligtvis installerat på den övre delen av motorn, nära insugningsgrenröret, har motorrumskåpan ett luftintag för att underlätta kylningen av intercoolern. Eftersom den är väldigt nära insugningsröret är turboladdarens tidsfördröjning relativt väl kontrollerad.

3.Sidomonterad intercooler
Vanligtvis installerad på den vänstra inre eller högra insidan av den främre stötfångaren, så utrymmet som upptas av karossen är relativt litet.