Klassificering av auto intercoolers

- 2021-11-02-

1. Luftkyld
Använd utomhusluft för att kyla luften som passerar genom intercoolern. Fördelen är att hela kylsystemet har färre komponenter och strukturen är relativt enklare än en vattenkyld laddluftkylare. Nackdelen är att kylningseffektiviteten är lägre än den för den vattenkylda intercoolern, och kräver i allmänhet en längre anslutningsrörledning och luftpassagemotståndet är större.

2. Vattenkyld intercooler
Använd cirkulerande kylvatten för att kyla luften som passerar genom intercoolern. Fördelen är att kylningseffektiviteten är högre, och installationsläget är mer flexibelt, och det finns inget behov av att använda en lång anslutningsledning, vilket gör hela inloppsröret smidigare. Nackdelen är att det krävs ett cirkulerande vattensystem som är relativt oberoende av motorns kylsystem för att samverka med det. Därför har hela systemet fler komponenter, högre tillverkningskostnader och komplex struktur.