Vilken roll har automatisk intercooler?

- 2021-11-01-

1. Temperaturen på avgaserna som släpps ut av motorn är mycket hög, och värmeledningen genom överladdaren kommer att öka temperaturen på insugningsluften. Dessutom kommer luftens densitet att öka i processen att komprimeras, vilket oundvikligen kommer att leda till en ökning av lufttemperaturen, vilket påverkar motorns laddningseffektivitet. Om du vill förbättra laddningseffektiviteten ytterligare är det nödvändigt att sänka insugningsluftens temperatur. Data visar att under samma luft-bränsleförhållande kan motoreffekten ökas med 3% till 5% för varje 10°C sänkning av temperaturen hos den överladdade luften.
2. Om okyld överladdad luft kommer in i förbränningskammaren, förutom att påverka motorns laddningseffektivitet, är det också lätt att orsaka att motorns förbränningstemperatur blir för hög, vilket orsakar funktionsfel som knackningar, och det kommer att öka NOx-halten i motorns avgaser. Orsaka luftföroreningar.

Därför, för att lösa de negativa effekterna som orsakas av temperaturökningen av den överladdade luften, är det nödvändigt att installera en intercooler för att minska insugningsluftens temperatur.