Egenskaper av aluminiumfolie

- 2021-10-28-

(1) Ytan på aluminiumfolien är extremt ren och hygienisk, och inga bakterier eller mikroorganismer kan växa på dess yta.

(2) Aluminiumfolie är ett giftfritt förpackningsmaterial som kan komma i direkt kontakt med livsmedel utan fara för människors hälsa.

(3) Aluminiumfolie är ett luktfritt och luktfritt förpackningsmaterial som inte kommer att orsaka någon speciell lukt till den förpackade maten.

(4) Om aluminiumfolien i sig inte är flyktig kommer den och den förpackade maten aldrig att torka eller krympa.

(5) Oavsett vid hög temperatur eller låg temperatur kommer det inte att finnas någon fettinträngning i aluminiumfolie.

(6) Aluminiumfolie är ett ogenomskinligt förpackningsmaterial, så det är ett bra förpackningsmaterial för produkter som utsätts för solljus, som margarin.

(7) Aluminiumfolie har god plasticitet, så den kan användas för att förpacka produkter av olika former. Olika former av behållare kan också formas godtyckligt.

(8) Aluminiumfolie har hög hårdhet och hög draghållfasthet, men dess rivhållfasthet är liten, så den är lätt att riva.

(9) Aluminiumfolien i sig kan inte värmeförseglas, den måste beläggas med ett uppvärmningsbart material, såsom pe, för att värmeförseglas.

(10) När aluminiumfolie kommer i kontakt med andra tungmetaller eller tungmetaller kan det uppstå negativa reaktioner.